Methodiek

Manufacturing

Productiebedrijven maken grote ontwikkelingen door. Productieprocessen worden hoog geautomatiseerd en op de werkvloer krijgen IT systemen steeds meer invloed bij planning-,  en kwaliteitsprocessen. De impact op de productievloer is hierbij groot.

Ook bij klanten en leveranciers zijn identieke processen gaande die vooral betrekking hebben op het logistieke proces zoals ketenintegratie en het beheer van voorraden.

Daarnaast zijn er  binnen productiebedrijven continu processen gaande rondom productontwikkeling en/of optimalisatie trajecten. Enerzijds om kansen te benutten en anderzijds om zo “slim” mogelijk te produceren.

Tebeco begrijpt deze processen omdat het de cultuur en achtergrond kent van veel productiebedrijven. Met deze kennis en ervaring analyseren, beschrijven en ontwerpen wij uw productieprocessen.

De aanpak berust op drie belangrijke peilers:

  • Manufacturing Alignment: Het afstemmen van productie- en bedrijfsprocessen op uw IT-systemen.
  • Manufacturing Intelligence: Het slim combineren en analyseren van data tot zinvolle informatie
  • Manufacturing Visibility: Optimaal inzicht in en controle op uw productieprocessen

 

Menu