Alignment

Geautomatiseerde productieprocessen, aangestuurd door geavanceerde IT-systemen, kunnen alleen optimaal functioneren als alle processen in de productiekolom volledig op elkaar zijn afgestemd. Dat omvat niet alleen planning en kwaliteitsbeheer, maar bijvoorbeeld ook inkoop, voorraadbeheer, verkoop en marketing. Alleen dan ontstaat een slagvaardige organisatie.

Onder Alignment verstaan we het eenduidig afstemmen tussen doelstellingen van het productiebedrijf en de inzet van de IT-systemen.

De primaire activiteiten zijn hierbij  gericht op het vaststellen van de informatie- en/of automatiserings behoefte, de vertaling, de technische en bedrijfsmatige uitwerking ervan. Leidend hierbij zijn uw huidige bedrijfs- en productieprocessen.

Dit kan op elk niveau zijn binnen het bedrijf en strekt zich uit van het maken van Strategische plannen, Business cases tot en met het beschrijven van User Requirements.

 

Menu