Intelligence

Onder Manufacturing Intelligence verstaan we de verdere uitwerking en implementatie van de automatiserings- en informatiseringssystemen. Integratie staat hierbij centraal zowel in de bedrijfskolom als de productiekolom.

Het gaat hierom het aansturen van productieprocessen en het verkrijgen van informatie over deze processen. Zoals het doorsturen van orders naar de productievloer als het verkrijgen van informatie over het verloop van de order.

Manufacturing intelligence is gericht op het verzamelen, analyseren en weergeven van informatie van productieprocessen en utilities. Maar ook van leveranciers en klanten.

Met de juiste informatie op het juiste moment bent u in staat om productieprocessen te optimaliseren en klanten nog beter te bedienen.

 

Menu