Aanpak

Onze projectaanpak is pragmatisch en gericht op kwaliteit. De waarde die wij toevoegen binnen projecten is de ervaring in de onderlinge samenhang van de disciplines bedrijfsconsultancy, technische consultancy en projectmanagement.

project-aanpak

Een meerwaarde van onze aanpak ligt in de onderlinge samenhang van de bedrijfsconsultancy en de technische consultancy. De werkzaamheden van deze twee disciplines verschillen inhoudelijk van elkaar.  Als centrale aanspreekpunt, binnen deze projecten, zijn wij in staat om deze activiteiten goed op elkaar te laten aansluiten. Dit is niet alleen het projectmanagement, maar ook onze expertise van een goede invulling van de informatiebehoeften binnen uw bedrijf.

Bij het managen van projecten worden de interne en externe communicatie als belangrijke peilers genomen. Wij zien dit als een doorslaggevende factor voor het slagen van het project in termen van verwachtingen, kwaliteit en planning.

Tijdens de realisatie- en implementatie fase van het project door derden, is het ons doel de belangen van de klant op een adequate manier te vertegenwoordigen.

 

Menu