Markt

De markt waarin TEBECO actief is gericht op de Industriële productie.

De belangrijkste segmenten zijn:

  • Voedsel industrie Agri&Food
  • Chemische en Farmaceutische Industrie
  • Grondstofwinning en verwerking

De automatiseringssystemen binnen de productiebedrijven zijn grofweg  onder te verdelen in administratieve systemen (financieel, inkoop, verkoop, HRM), ondersteunende systemen (planning, onderhoud, kwaliteit) en productie systemen (proces- en machinebesturingen).

De markt voor administratieve systemen biedt veel standaard oplossingen, onder de noemer ERP. Echter met betrekking tot de ondersteunende en primaire processen én de integratie met de administratieve omgeving biedt de markt veel mogelijkheden. Dit zijn systemen die geïntegreerd of semi-geïntegreerd zijn middels maatwerk of standaard oplossingen.

Om doelstellingen te bereiken zoals kostprijsreductie, betere voorraadbeheer en planningsoptimalisatie is het van belang dat processen en systemen goed op elkaar aansluiten. Het gaat om effectieve informatie-uitwisseling, juiste aansturing van productieprocessen en goede keuzes en invulling van technische platforms.

De inrichting van automatiseringssystemen is dus een belangrijke factor voor het behalen van genoemde doelstellingen.

 

Menu